Importera träd till GIS

När du mäter trädens höjd med Arboreal Trädhöjd för iOS så sparas koordinaterna på träden och du kan ta in dem i kartprogram.  Här visar jag hur du kan importera…

Fortsätt läsa Importera träd till GIS

Ny uppdatering av Arboreal Skog

 Följande funktioner finns i den senaste versionen av iOS-applikationen Arboreal Skog.- Markera skadade träd- Mäta stickvägens bredd- Redigera diametern på senaste trädet- Vi beräknar GPS-positionen på trädet med hjälp av…

Fortsätt läsa Ny uppdatering av Arboreal Skog
Utvärdering av Arboreal Skog med Lidar
Utvärdering av Arboreal Skog med Lidar

Utvärdering av Arboreal Skog med Lidar

"Generellt så ger diametermätningar med Arboreal Skog och Lidar bra resultat." Sveaskog har utvärderat appen Arboreal Skog med Lidar och metoden bältesinventering.  De har utvärderat diametermätningen på över 300 träd,…

Fortsätt läsa Utvärdering av Arboreal Skog med Lidar

Möt våra användare: Kijani Forestry

"Genom att använda Arboreal Trädhöjd, så får vi tillförlitligare mätningar"  Kijani Forestry är ett socialt företag i Gulu, Uganda. De vill motverka avskogning genom att främja klimatsmarta metoder som gör…

Fortsätt läsa Möt våra användare: Kijani Forestry