Frågor och Svar – Arboreal Trädhöjd

1. Hur får jag bästa möjliga mätresultat.

När du går från trädet, håll kameran upprätt (inte riktat rakt ner mot marken). Gå minst hälften så långt bort från trädet som dess höjd, men det blir bäst på ungefär samma avstånd som trädets höjd.. Det är viktigt att du ser toppen tydligt från mätpunkten.  

2. Jag ser inte trädets rot när jag står en bit från trädet, hur ska jag göra?

Om du inte ser trädets rot, sikta en bit nedanför den röda markeringen om du markerat stammen. 

3. Är det någon skillnad i resultat mellan olika telefonmodeller?

Arboreal använder telefonens kamera och interna sensorer. Vi har sett att nyare telefoner har kameror som är ljuskänsligare och fungerar bättre i mörkare miljöer. Vi har fått bra mätvärden på höjd från alla modeller som vi stödjer, men tycker att vi fått lite sämre från iPhone 6S som är den äldsta modellen.

4. Vilka telefon måste jag ha?

Arboreal Trädhöjd för iOS kräver följande telefoner: Iphone SE, 6S, 7, 7 +, 8, 8 +, X, Xs, Xs Max, XR,11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max. 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max, 14, 14 Plus.  Appen fungerar också på Ipad Pro 9,7″ – 12,9″ och Ipad 9,7″ (femte, sjätte och sjunde generationen), iPad Air tredje generationen och iPad min femte generationen. Det finns över en miljard enheter som appen fungerar på.

Arboreal Trädhöjd finns även för Android och nästan alla nya telefoner stöds. Du kan se en lista på telefoner som fungerar här.Vi har inte kunnat testa på alla olika telefoner eftersom det skulle ta väldigt mycket tid och resurser. Vi har testat på några enheter och där har det fungerat bra.

5. Hur fungerar det egentligen?

Appen skapar en 3D-miljö med hjälp av kamerans telefon och interna sensorer. Användaren markerar trädets position och går ett lämpligt avstånd från trädet, sedan används vinkelmätning för att bestämma trädets höjd. Sensorerna på moderna telefoner är otroligt bra. 

6. När fungerar den sämre?

När solen har gått ner och det har blivit mörkt, när du mäter ett ensamt träd på en yta som saknar struktur (exempelvis snöfält) och när det är riktigt kallt eller regnigt så är det inte skönt att röra skärmen med fingrarna. Sammanfattningsvis så sammanfaller de tillfällena med när det inte är så roligt att vara i skogen :-).

7. Hur bra blir mätningen?

Vi har gjort 50 mätningar på objekt med kända höjder (master och flaggstänger). Vi har ett medelfel på under 2 % (RMSE). Det innebär att du i vanliga fall hamnar inom 3-4 dm från den riktiga höjden, men i vissa fall kan det bli mer. För att få bra resultat följ anvisningarna i svaret längst upp.

8. Fungerar det även i sluttningar?

Ja. Det viktiga är att du markerar basen och toppen korrekt trädet.. Här är är en film som visar det.

 

Arboreal Skog

1. Vilken telefon krävs?

Arboreal Skog för iOS kräver följande telefoner: Iphone SE, 6S, 7, 7 +, 8, 8 +, X, Xs, Xs Max, XR,11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max. 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Plus.  Appen fungerar också på Ipad Pro 9,7″ – 12,9″ och Ipad 9,7″ (femte, sjätte och sjunde generationen), iPad Air tredje generationen och iPad min femte generationen. Det finns över en miljard enheter som appen fungerar på.

Appen fungerar bättre om telefonen har en Lidarsensor. Den finns i Pro modellerna från 12 Pro och framåt.

Appen finns bara för iOS.

2. Måste jag ha mobiltäckning för att kunna  mäta?

Alla mätningar sker på enheten i realtid och ingen uppkoppling krävs. Sammanställningar av mätdata sker också på enheten. Om du vill spara data i molnet för att sedan kunna använda det i ditt eget datasystem så måste du ha tillgång till mobiltäckning eller trådlöst nätverk.

3. Hur bra blir mätningarna?

De blir väldigt bra. Betydligt bättre än att mäta med relaskop. Diametern för träden har ett medelfel på 4-9 % (RMSE) och Grundyta ligger på 6-9 % och Stamantal per hektar 2-4 % på provytenivå. Felkällans storlek beror på användarens erfarenhet och vilken telefonmodell som används. Vi jobbar kontinuerligt med att  förbättra mätningarna.

Den största felkällan är var du placerar ut provytorna. Genom att öka antalet provytor och storleken på provytorna kommer slutresultatet att bli bäst. 

4. Kan jag mäta i alla sorters skogar?

Det går bra att mäta i alla gallringsskogar, äldre skogar och röjda ungskogar. I skogar som du har problem att kunna gå genom kommer mätningarna inte heller bli bra. Exempelvis i skogar med underväxt på över 4 meter och över 15 000 stammar.

5. Måste jag fortfarande ha med mig andra mätinstrument?

Vi ersätter alla snören, måttband, klavar, höjdmätare och relaskop. 

6. Hur många mätningar kan jag göra?

Förvänta dig maximalt 50 provytor på en laddning – vilket är fler än de som görs på en normal arbetsdag. Om du har en gammal telefon med dåligt batteri så rekommenderar vi att du byter ut batteriet eller har med en powerbank.

7. Jag vill ha mätningarna tillgängliga i vårt skogliga register och i åtgärdsplaneringarna. Går det?

Datat som du skickat upp i molnet är möjligt att tillgängliggöra i andra system. Du kan exportera ut datat från arboreal.se/forest som .csv-filer. Om du är företagsanvändare så kan du använda vårt REST-API för att hämta mätdata. 

8. Varför finns den bara för iOS?

Vi har lärt oss mycket av att utveckla Arboreal Trädhöjd för både Android och iOS. Som ett mindre företag så måste man prioritera sina resurser och det krävs mycket tid och engagemang för att kunna utveckla och underhålla AR-applikationer på Android-plattformen. Vi har därför inte påbörjat att utveckla Arboreal Skog för Android. Android har väldigt få modeller med aktiva sensorer (Lidar / ToF) och det gör att vi inte är lika sugna på att bygga för den plattformen.

Om du har frågor eller behöver hjälp – kontakta johan@arboreal.se

Copyright 2019 arboreal.se.
All Rights Reserved