Möt våra användare: Kijani Forestry

Möt våra användare: Kijani Forestry

”Genom att använda Arboreal Trädhöjd, så får vi tillförlitligare mätningar” 

Kijani Forestry är ett socialt företag i Gulu, Uganda. De vill motverka avskogning genom att främja klimatsmarta metoder som gör att lokala bönder får en ekonomisk utveckling.

De planterar flera olika trädslag som är lönsamma för småbönder för att bryta sin fattigdom. Idag använder 94 % av invånarna i Uganda träkol eller ved från ohållbara källor. Detta leder till cirka 200 000 hektars avskogning per år. Majoriteten av dessa skogar är statliga skogar eller skogar som ägs av småbönder.

Kijani ingår partnerskap med dessa bönder som planterar nya träd som kan förhindra att de ursprungliga skogarna blir avverkade. De trädslag som Kijani är med och planterar har kvar rotsystemen efter att de avverkats och nya plantor växer då från dessa rötter. Det gör att det blir långsiktigt hållbart att bruka skogarna och att det ger en långsiktig inkomst för bönderna. Ett utökat utbud kommer att leda till ett minskat behov att avverka ursprungliga skogar. 

Kijani har flera små plantskolor och utbildar bönder att odla egna träd. Hittills har över 1000 hushåll anslutit sig och över 1,2 miljoner träd har planterats. 2022 är målet att arbeta med över 7000 bönder.

För att kunna göra arbetet effektivt och ge förtroende för vad de gör så måste de kunna verifiera resultatet genom att jämföra med vetenskaplig forskning och liknande trädslag. De inhemska trädslagen växer otroligt snabbt, vissa växer upp till 7 meter det första året!

Kijani vill använda fler olika trädslag och använda ett vetenskapligt förhållningssätt genom att mäta tillväxt och sammanställa resultaten. Detta tar mycket tid om man använder manuella metoder och det är också svårt att få tillförlitliga mätningar eftersom topparna ofta är skymda.

– Genom att använda appen Arboreal Trädhöjd så får vi tillförlitligare mätningar. Vi kan nu samla in data över hela området i norra Uganda, säger Beau Miliken på Kijani Forestry.

Genom att låta data styra våra beslut kan de nu producera resultat som går att använda för andra projekt och sammanhang.

https://kijaniforestry.com