Hur mycket koldioxid binder skogen?

Hur beräknar man hur mycket koldioxid som skog lagrar?

 

Världens skogar binder enorma mängder koldioxid varje år. De är en av nycklarna till att minska takten på den globala uppvärmningen. Men hur beräknar man hur mycket koldioxid som lagras på en hektar skog? Det finns ingen erkänd standardiserad metod för detta och vi vill ju veta hur mycket koldioxid som binds i våra skogar.

 

Vi på Arboreal skattar koldioxidbindningen på nedanstående sätt.

 

Först beräknar vi torrvikten på trädstammen under bark.  Med appen Arboreal Skog så får vi ut en skattning på volymen under bark (m3fub) för olika trädslag. En del av denna volym utgörs av vatten. Om vi skulle torka trädet så skulle volymen minska. De flesta arter krymper mellan 9-15 % i volym när de torkas. Vi antar därför att minskningen är 12 % i volym.

 

Det finns bra källor för densitet för olika trädslag för många olika trädarter. De är angivna när träet innehåller 12 % fuktighet, men vi vill ju veta densiteten för träet när det innehåller 0 % vatten. Praktiska försök visar att densiteten sjunker med cirka 11 % när det inte innehåller något vatten.

 

Nu kan vi beräkna torrvikten på trädstammen under bark.  Kolinnehållet är ungefär 50 % i stammen och för att få motsvarande vikt i koldioxid så muliplicerar man med 3,67.

 

 

Allt kol finns ju inte bara i stammen, det finns en hel del kol lagrat i grenarna, stubben, lövverk och rötter. Det skiljer sig mellan olika trädslag och dimensioner.  I den här beräkningsmodellen så är det den största osäkerhetsfaktorn. Vi har valt att multiplicera stammens koldioxid med 95 % för att skatta innehållet i hela trädet.  

 

Formeln blir därför så här:

Volym (m3fub) x 0,88 x 0,89 x Densitet x 0,5 x 3.67 x 1,95