Röjsnöret – ännu ett verktyg som vi ersätter

Röjsnöret – ännu ett verktyg som vi ersätter

Du kan nu mäta ungskogar om din telefon har en Lidarsensor med appen Arboreal Skog.

Vi hade en utmaning att få Lidarsensorn att mäta de riktigt smala träden och unga träd som har barr på stammen.

Vi löste det genom att låta användaren ange en standarddiameter på träden. Det värdet används på alla träd smalare än 2 cm eller på träd som ligger längre bort. Traditionellt så mäter vi ju inte diametern på alla träd. Vi är mest intresserade av stamantal och höjd på träden. 

Traditionellt använder vi röjsnören i skogen och får en sammanfattning av resultatet på större områden. Vi ersätter nu detta med ett digitalt verktyg. Givetvis får du koordinater på varje provyta och en sammanställning redan ute i fält.

Om du vill mäta unga skogar så väljer du den klenare diametern på samma sida som du väljer storlek på provyta – se bilden nedanför.

Testa själv – ladda ner Arboreal Skog från App Store idag.