Uppdatering Arboreal Skog
New update of Arboreal Forest.

Uppdatering Arboreal Skog

Vi har just släppt en uppdatering för appen Arboreal Skog. Nu kan du mäta smalare träd än tidigare om du vill. Det gör att du kan mäta ungskogar för att se hur många stammar du har per hektar, dessutom får du mätvärden för diametrar och höjd. Vi tror att det kan vara användbart för att exempelvis utvärdera hur en ungskogsröjning blev.

Vi har också snabbat upp några delar i appen så att det ska gå fortare för dig att kunna komma igång med mätningarna. Vi har också förbättrat för våra internationella kunder och byten av trädslag i olika länder.

Du kan ladda ner appen på App Store.