Behövs det en app för att räkna årsringar?

Behövs det en app för att räkna årsringar?

När du ska sköta din skog så spelar åldern stor roll. Är träden för gamla eller unga för att avverka? Hur bra växer din skog, vad har den för bonitet och ståndortsindex? Är det dags att gallra, eller är det redan för sent?

För att ta reda på det kan du antingen skapa en borrkärna genom att använda en tillväxtborr och sedan räkna årsringarna manuellt. Du kan också avverka trädet, göra en trissa som du slipar och sedan låter ett dataprogram analysera.

Drömmen vore förstås att ha ett verktyg som man bara tryckte mot stammen på trädet och som räknade årsringarna automatiskt. Men det finns inte något sådant verktyg och till dess så måste vi lösa det på annat sätt.

Vi har under en längre tid funderat på att bygga en app för att fotografera borrkärnor och räkna årsringar. 

Det som talar för att bygga en app är:

 • Flera personer har hört av sig och påpekat behovet
 • Det räknas en hel del årsringar idag. Haglöfs har sagt att de säljer 5000 tillväxtborrar per år.
 • Behovet att räkna åldrar kommer att öka, ett svenskt skogsföretag överväger att anställa säsongsarbetare bara för att räkna åldrar.
 • Det är svårt att räkna ålder på borrkärnor, ibland behövs lupp.
 • Kameratekniken har utvecklats mycket de senaste åren.
 • Det skulle vara en rolig utmaning att bygga en sådan app.

 

Det som talar mot att bygga en app är:

 • Det kommer vara svårt att skapa en fungerande affärsmodell för en sådan här app. Det är oklart vad skogsägare och skogsföretag är villiga att betala för en sådan här app.
 • Det är en väldigt nischad produkt, antalet användare kommer aldrig att vara särskilt stor.
 • Det är alltid mer komplicerat än man först tror.

Som du ser så finns det en del orosmoln. Men om någon lyckas så kan det vara Arboreal eftersom:

 • Vi är resurseffektiva, vi kan bygga appar effektivare än många andra större företag. 
 • Vi är ett litet team, med erfarenhet att bygga mobila applikationer.
 • Vi har tusentals användare av våra andra appar, en del av dem är säkert intresserade av att kunna räkna årsringar. Vi borde därmed kunna nå ut till potentiella användare.

För att minimera risken med att bygga en app som inte ger något värde för användarna så tänker vi bygga den i två steg.

Det första steget är att bygga en app för att fotografera årsringar och räkna dem manuellt med något digitalt stöd. Genom att tagga varje bild med namn och GPS-position så kan man samla in data i skogen och sedan räkna årsringarna senare. Det blir en så kallad MVP (enklaste möjliga produkt som ger värde för användaren).

Om det fungerar rent tekniskt att fotografera årsringar på borrkärnor och den uppskattas av användarna så kan vi fortsätta med steg 2.

Det andra steget är att med ai räkna årsringarna. Om vi samlar in en del bilder från borrkärnor fotograferade med appen så kan man använda det för att träna ett ai. Idag finns det dataprogram som räknar årsringar på polerade trissor.

Borrkärnor är inte lika trevliga att använda eftersom de är smutsigare och ojämnare. Därför kommer det att vara en teknisk utmaning att lyckas med detta.

Nästa artikel:

 • Hur bra fungerar dagens iPhone-kameror för att fotografera borrkärnor?

Följ oss på vår fortsatta resa att bygga en årsringsräknare för skogsbranschen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev om denna app.