Hurra! Arboreal får medel för att utveckla sin app

Hurra! Arboreal får medel för att utveckla sin app

Arboreal har tillsammans med flera andra skogsföretag och forskningsmiljöer fått medel för att knyta ihop den skogliga värdekedjan.  Det är EU som genom sitt strategiska innovations och forskningsprogram Horizon Europa beviljat 8 miljoner Euro till projektet SINTETIC.

 

Arboreal kommer att utveckla sin app Arboreal Skog för att kunna samla in mer högupplöst data från skogen och också dela sitt data med andra parter i projektet. Det kommer tillsammans med resultatet från andra projektdeltagare att öka timmerutbytet, skapa effektivare försörjningskedjor, utöka arealen brukad skog och öka värdet på timmer och ekosystemtjänster.

 

Projektet kommer att starta med en kickoff i Barcelona i juni.

 

Det känns väldigt roligt att få skapa framtidens digitala lösningar för våra skogar, säger Johan Ekenstedt, grundare av Arboreal.

 

Andra deltagare i projektet är:  Microtec, Bluebiloba, Fiskarheden, Simtrona, Boscat, Silvador, Otmetka, Treemetrics, CTFC, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Transylania University of Brasov och många fler.