Utvärdering av mätning av diameter -Arboreal Skog

Utvärdering av mätning av diameter -Arboreal Skog

Med vår app, Arboreal Skog, kan du göra fullständiga skogliga mätningar. Det fungerar som en digital klave och du får ut diametrar, grundyta, stamantal, höjd, volym och medelstam.

Vi bytte mätmetod av diametern under början av 2020 till en metod som var snabbare. Vi har nu mätt 290 träd för att se hur tillförlitlig den är. Det systematiska felet blev 0,4 mm vilket är extremt lågt. Medelabsolutfelet blev 5,3 %.

Diametern påverkar tillsammans med arealen den uppskattade grundytan. Diameterfelen gav en felaktig grundyta på 0,6 %. Ju fler träd som mäts desto mindre fel i skattningarna uppnås. Vi kunde inte se någon större  skillnad mellan de två olika enheterna som vi använde (iPhone 7 och iPhone 11).

Vi känner oss nöjda med resultaten och känner att appen är tillförlitlig.

Du kan läsa en fullständig rapport här eller se en film hur vi gjorde här nedanför.