Kommer trädet att träffa min grannes förråd?
Will the tree hit my neighbors shed?

Kommer trädet att träffa min grannes förråd?

När du fäller träd eller när det stormar, då är det bra att veta om fallande träd kommer att skada något du eller grannen är rädd om.

I den senaste uppdateringen av Arboreal Trädhöjd för iOS så kan du se avståndet till trädet efter att du mätt dess höjd. Det gör att du kan avgöra ungefär var trädet kommer att hamna.

Du kan nu också exportera bilder på träden som du har mätt. 

Se nedanstående film om du vill veta mer.