Ny uppdatering – minikarta, mät utan yttergräns, tala trädslag
I den senaste versionen av Arboreal Skog kan du se en karta i realtid på positionen på centrumpinnen, yttergränsen, träden och telefonen.

Ny uppdatering – minikarta, mät utan yttergräns, tala trädslag

Vi har gjort en stor uppdatering av vår app Arboreal Skog. Vi har byggt om hela mätsessionen från grunden med den senaste tillgängliga teknologin.

Vi har också lagt till några nya funktioner:

– En mini-karta som visar positionen på centrumpinnen, yttergränsen, träden och användaren. Det är speciellt användbart i cirkelprovytor där det ibland är svårt att orientera sig själv.

– Tala trädslag. Appen talar namnet på trädslaget på trädet som du nyss har mätt. Det minskar risken för felaktigt angivna trädslag.

– Mät provyta utan yttergräns. Om du vill mäta en fast provyta eller en plantage så är detta ett bra alternativ. Du kan mäta vilket träd du vill och sedan ange arealen efteråt.

– Rotera provytan mot norr. Du kan se en pil som pekar mot norr och justera provytans orientering om du vill.

Du kan uppdatera / ladda ner appen här.