Korsklavning av träd i senaste uppdateringen av Arboreal Skog

Korsklavning av träd i senaste uppdateringen av Arboreal Skog

Vi har nu släppt en uppdatering av vår app Arboreal Skog där du kan mäta träd från två håll och appen räknar då ut medelvärdet. Det blir en så kallad korsklavning. Noggrannheten på skattningen på individuella träd blir bättre, men den tar längre tid.  Det kan vara värt att mäta ovanligt tjocka träd från två håll eftersom de påverkar volymskattningen mer än smala träd.

Du kan nu också mata in ålder och tillväxt på träden. Vi funderar på att med dessa värden beräkna gallringsprioritet i framtiden.

Följ med mig ut i en kall vinterskog i filmen här nedanför.