Utvärdering av appen Arboreal Skog

Utvärdering av appen Arboreal Skog

Hur bra mäter Arboreal Skog?

Varför testar du inte själv?

Det kan vara svårt att göra ett bra test.

Vi på Arboreal har testat våra appar under många år och vill dela med oss det bästa och snabbaste sättet att göra tester.

I den här videon visar vi hur du kan utvärdera diameter, höjd och areal i appen.

Vi delar också med oss av resultatet i en excelfil som du kan ladda ner. Du kan också använda excel-filen som en mall för dina egna utvärderingar.

Hur var då resultatet från våra egna tester?

Väldigt bra om du frågar oss…

Diametern hade ett systematiskt fel på 1,1 millimeter och ett medelfel (MAE) på 3,88 %.

Höjden hade ett medelfel på 0,22 meter eller 0,9 %.  

Arealen hade ett systematiskt fel på 0,3 % och ett medelfel på 0,85 %.

Lycka till med dina mätningar