Skulle du våga riskera din telefon på en mätning?

Skulle du våga riskera din telefon på en mätning?

Vi gav oss ut i skogen mätte några träd och lade telefonen på samma avstånd som den uppmätta höjden. Sedan startade vi motorsågen!