Vår största uppdatering

Vår största uppdatering

Appen Arboreal Trädhöjd har nu fått sin största uppdatering.

Nu kan du zooma i kamerabilden för att lättare kunna markera roten på trädet. Du tar dina fingrar och rör dem på samma sätt som när du zoomar på en karta. Du kan bara göra det när du är en bit från trädet och ska markera roten eller toppen. Zoomfunktionen gör det lättare att få en bra mätning.

Du kan också backa i mätningen på ett enkelt sätt om du skulle ha markerat fel. Det gör också att du kan mäta var krongränsen är. Du gör som vanligt och markerar roten och sedan krongränsen. Kom ihåg vilken höjd det är och backa och markera toppen. Skriv sedan in krongränsens höjd i namnfältet.

Vi har uppdaterat användarstödet. Om du undrar vad du ska göra så tryck bara på infoknappen längst upp. Då visas en animering av vilket delsteg du är på.

Du får nu också en återkoppling om telefonen håller på tappa orientering eller inte är klar att börja användas. Då dyker ett meddelande om trackingstate längst upp i kameravyn.

Du behöver bara uppdatera appen så dyker allt detta upp i din telefon.

Vi har också gjort en utvärdering av precisionen på olika iPhones.