Arboreal Skog känner nu igen trädslag

Arboreal Skog känner nu igen trädslag

Vi har nu gjort tre saker som gör dina skogliga mätningar ännu lättare och bättre när du använder appen Arboreal Skog.

Vi har lagt till automatisk identifiering av trädslag. Vi har gått genom de tusentals bilder som skickats in och använt dem tillsammans med egna bilder och tränat en AI-modell för att känna igen trädslag.

Modellen känner igen trädslagen tall, gran och björk och har rätt i 97 % av fallen. Modellen har svårast med att känna igen träd som är täckta med mycket lav eller är avvikande för hur det trädslaget brukar se ut. 

Vi har också tränat mest på bilder från norra Sverige, så den kan vara något sämre i södra Sverige. Men vi får hela tiden in fler bilder och kommer att kontinuerligt förbättra modellen. Vi har testat med att även känna igen asp och sälg, men då minskar noggrannheten. Vi måste få in några tusen bilder till på aspar och sälgar innan vi kan lansera en sådan modell.

Arboreal Skog identifierar trädslaget på under en tiondels sekund, det går mycket snabbare än att ändra trädslag manuellt som du var tvungen att göra tidigare. 

Vi har också lagt till att du kan trycka på den senaste dekalen och ändra  trädslag på just det trädet. Det är användbart om du vill ändra en felaktig bestämning av trädslag. 

Den sista funktionen är att om du försöker mäta ett träd vars mittpunkt ligger utanför provytan så får du upp en varning. Vi sparar nu också koordinaten på trädets mittpunkt. Det ger oss möjligheter till en del spännande framtida funktioner, exempelvis mått på gruppställdhet.

Jag har också spelat in en film om de nya funktionerna. Du kan ladda ner Arboreal Skog från App Store.