Hur mycket lutar trädet?
The inclination of the tree will affect the direction it falls.

Hur mycket lutar trädet?

När du fäller ett träd så påverkar lutningen hur det kommer att falla. Det finns många skrämmande filmer där träden har hamnat fel. Du bör verkligen ta reda på lutningen innan du börjar såga. Nu kan du göra det med Arboreal Trädhöjd för iOS. I senaste uppdateringen ser du vinkelrät höjd, lutning och trädlängd.

Resultatet från en mätning med Arboreal Trädhöjd.

Hur bra höjdmätare du än har så kommer du inte från att träden lutar och att höjden påverkas av lutningen. Trädets lutning påverkar höjdmätningen på två sätt. Om det lutar åt sidorna så får du den vinkelräta höjden och den är alltid lägre än trädlängden. Dock påverkar den inte trädlängden mycket. En lutning på 10 grader ger 1,5 % högre trädlängd. I exemplet ovan så lutar trädet ganska mycket med 4,8 grader och trädlängden blir bara en decimeter längre.

Trädets lutning påverkar höjdmätningen. Bild från AWF-Wiki.

Det största felet uppstår om trädet lutar från dig eller mot dig. Det gör att du kommer att få en felaktig vinkel och därmed överskatta eller underskatta höjden. Om trädet lutar från dig så kommer du att underskatta höjden, se figuren ovanför. Bilden är från hemsidan AWF-WIKI.

Om du ska få en bra höjdmätning av ett enskilt träd så ska du mäta det från två sidor (vinkelräta mot varandra) och välja den höjd du får från det håll där det lutar mest åt sidan. 

Om du mäter många träd kan man anta att de lutar åt olika håll och att medelhöjden därmed blir bra.