Hur mycket koldioxid binder skogen?

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Uncategorized

Hur beräknar man hur mycket koldioxid som skog lagrar? Världens skogar binder enorma mängder koldioxid varje år. De är en av nycklarna till att minska takten på den globala uppvärmningen.…

Fortsätt läsa Hur mycket koldioxid binder skogen?

Mät skogen med Lidar

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Uncategorized

https://youtu.be/fYfxROji6Hg Nu använder vi Lidarsensorn i de senaste telefonerna ännu mer. Det är bara att klicka på trädet så mäter appen Arboreal Skog diametern automatiskt. Samtidigt så bestämmer den trädslaget. …

Fortsätt läsa Mät skogen med Lidar
Nya funktioner – Lidar och kronbredd
Mät kronans bredd med Arboreal Trädhöjd

Nya funktioner – Lidar och kronbredd

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Uncategorized

Nu kan du mäta kronbredden på ett träd i Arboreal Trädhöjd för iOS.  Traditionellt har det varit besvärligt att mäta kronbredden, du har antingen varit tvungen att mäta på marken…

Fortsätt läsa Nya funktioner – Lidar och kronbredd

Mäta storleken på en trädkrona

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Uncategorized

Storleken på kronan är kopplad till hur bra ett träd växer, en större kronstorlek ger möjlighet till ett större bladverk. Ett större bladverk ger större möjlighet att fånga upp de…

Fortsätt läsa Mäta storleken på en trädkrona

Arboreal Skog har nu stöd för Lidar

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Uncategorized

I de senaste telefonerna från Apple finns nu en Lidarsensor. Sensorn skickar ut över 10 000 laserpulser per sekund och mäter avstånd till omgivningen. Det ger exaktare avståndsmätning, fungerar snabbare…

Fortsätt läsa Arboreal Skog har nu stöd för Lidar

Arboreal Skog känner nu igen trädslag

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Uncategorized

Vi har nu gjort tre saker som gör dina skogliga mätningar ännu lättare och bättre när du använder appen Arboreal Skog.Vi har lagt till automatisk identifiering av trädslag. Vi har gått…

Fortsätt läsa Arboreal Skog känner nu igen trädslag